Beleczki poprzeczne sa czestym zjawiskiem u Equidae i u Suidae

Beleczki poprzeczne są częstym zjawiskiem u Equidae i u Suidae, mogą jednak występować i u innych ssaków. Obydwa typy beleczek są reminiscencjami pierwotnej budowy gąbczastej serca płodu. Część komory prawej, prowadząca do – ujścia tętnicy płucnej (ostium a. pulmonalie), ma nazwę – stożka tętniczego (conus arteriosus). Ujście tętnicy płucnej jest zaopatrzone w trzy – zastawki półksiężycowate (valrulae semilunares). Każda z tych zastawek ma kształt kieszonki, otwartej w kierunku tętnicy i posiadającej na swej – krawędzi wolnej (margo liber) drobne zgrubienie, tzw. – grudkę zastawki półksiężycowatej (nodulus ralvulae semilunaris s. Arantii), ułatwiającą szczelne zamykanie się aparatury zastawkowej. Przez cały czas, w którym ciśnienie krwi wewnątrz tętnicy płucnej jest wyższe, aniżeli ciśnienie wewnątrzkomorowe – zastawki półksiężycowate wystają do wnętrza tętnicy, zamykając ją szczelnie w ten sposób, że powrót krwi z tętnicy płucnej do komory prawej jest nie możliwy. Z chwilą jednak, gdy podczas skurczu komory (systole) ciśnienie wewnętrzne komory prawej wzrośnie na tyle, że stanie się wyższe niż ciśnienie wewnątrztętnicze, to zastawki półksiężycowate przyciskają się do ścian naczynia i struga krwi może swobodnie wpłynąć do wnętrza tętnicy płucnej. [przypisy: dihydrokwercetyna, komora hiperbaryczna przeciwwskazania, senzop opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: dihydrokwercetyna komora hiperbaryczna przeciwwskazania senzop opinie