Budowa serca

Jeżeli weźmiemy pod uwagę szczegół nader ważny, a mianowicie ten, że – mięśniówka przedsionkowa (myocardium. atriale) nie wykazuje bezpośredniej łączności z – miś komorową (myocardium v entriculare), to okaże się, że ściany przedsionków nie są niczym innym jak jedną masą syncytialną, wypełnioną jądrami, w której nie zaszła pełna indywidualizacja komórek. Identyczną, oczywiście, masę syncytialną stanowią ściany komór sercowych. Takim jest charakter mięśniówki -roboczej- serca. Oprócz tej mięśniówki serce posiada jeszcze tzw. uklad bodźczy, stanowiący swoistą tkankę mięśniową, wykazującą wiele cech podobnych do tkanki mioblastycznej. W obrąb układu przewodniczego serca, o którym będzie jeszcze mowa dalej, wchodzą tzw. – komórki Purkynyego, które cechuje skąpa zawartość miofibryli oraz obfitość sarkoplazmy. Podobnie jak miocyty sercowe, komórki Purkynjego posiadają między sobą połączenia sarkoplazmatyczne i miofibrylarne, tworzące rozległe syncytium, przechodzące z przedsionka prawego na obydwie komory. Budowa serca. – Serce (cor) ssaka dorosłego ma kształt nieprawidłowego stożka; którego oś długa ciągnie się ukośnie w dół i ku tyłowi . [więcej w: przyczyny upośledzenia umysłowego, choroby przewlekłe klasyfikacja, zastawka eustachiusza ]

Powiązane tematy z artykułem: choroby przewlekłe klasyfikacja przyczyny upośledzenia umysłowego zastawka eustachiusza