Ciala Malphikiego

Ciała Malphikiego, którego część środkową stanowi – ośrodek rozrodczy, obfitujący w limfoblasty. Ciałka Malpighiego posiadają kształt kulisty lub jajowaty, a całokształt ich jest ujmowany pod nazwą – miąższu białego. Pozostały miąższ śledziony, zabarwiony bardziej czerwono, ma nazwę – miąższu czerwonego . Prócz limfocytów, miąższ śledziony zawiera swoiste komórki, zaliczane do kategorii histiocytów, tzw. splenocyty. Są to duże komórki jednojądrowe, posiadające własności fagocytowania ciał obcych i z tego tytułu uchodzące za – makrogagi. Są one, prawdopodobnie, pochodzenia łącznotkankowego i odznaczają się ruchliwością. Summa summarum. śledzionę można uważać za jedno wielkie skupienie licznych – zatok śledzionowych, wokół których jest rozpięta sieć siateczkowo- śródbłonkowa. W okach tej sieci znajdują się limfoblasty, produkujące limfocyty. Ponieważ wytwarzanie limfocytów trwa przez całe życie, śledziona może być zatem uważana za jeden z narządów, wyposażonych najobficiej w tkanki o charakterze zarodkowym. Podobnie jak i inne narządy, śledziona jest unerwiona dwoma układami trzewnymi: układem współczulnym i układem przywspółczulnym, które regulują pojemność zatok śledzionowych oraz limfocytotwórczość. Drugim regulatorem przejawów czynnościowych śledziony jest układ hormonalny, a zwłaszcza nadnercze, działające za pośrednictwem swej adrenaliny. 6. [patrz też: naevus pigmentosus dermalis, lux med bobrowiecka, choroby przewlekłe klasyfikacja ]

Powiązane tematy z artykułem: choroby przewlekłe klasyfikacja lux med bobrowiecka naevus pigmentosus dermalis