Lizyny

Lizyny Osobną grupę przeciwciał stanowią rozpuszczalniki, czyli jizyny, do których należą bakteriolizyny, hemolizyny i cytolizyny. a. Bakteriolizyny Pfeifer wykonał doświadczenie, w którym śwince morskiej, uodpornionej przeciw cholerze, wprowadził dootrzewnowo przecinkowce cholery. w dawce śmiertelnej dla normalnej świnki morskiej. W jamie brzusznej Laki; świnki morskiej powstał wysięk, którego badanie ustaliło, że przecinkowce cholery ,pęczniały i rozpuszczały się. U świnek normalnych kontrolnych przecinkowce cholery były niezmienione, rozmnażały się one jak zwykle i świnka morska ginęła. Ciała rozpuszczające bakterie nazwano bakteriolizynami, zjawisko zaś rozpuszczania przecinkowców cholery nazwano odczynem Pfeiffera. Odczyn ten został wykorzystany w celach diagnostycznych jako reakcja biologiczna celem odróżnienia , prawdziwego zarazka cholery od zarazków rzekomych. [patrz też: senzop opinie, przewód żylny, zastawka eustachiusza ]

Powiązane tematy z artykułem: przewód żylny senzop opinie zastawka eustachiusza