Od jamy przedsionka prawego Jest oddzielony przedsionek lewy

Od jamy przedsionka prawego Jest oddzielony przedsionek lewy – przegrodą miedzyprzedsionkową (septum atriorum. ), o której już była wzmianka powyżej . Ściany przedsionka lewego są cienkie, co się tłumaczy tym, że mechaniczne jego zadania są niewielkie i polegają jedynie na przyśpieszeniu przelewu krwi w kierunku komory lewej. Na granicy między przedsionkiem lewym i lewą komorą widnieje obszerne- ujście przedsionkowo-komorowe lewe (ostium. atriorentriculare sin. ) , opatrzone zastawką dwudzielną (valvula bicuspidalie). Komora lewa (ventriculus sin. ) stanowi silnik, tłoczący pod wysokim ciśnieniem krew tętniczą do wnętrza aorty, a stąd po całym ustroju. Tym tłumaczy się fakt, że ściany jej są nieporównanie grubsze od ścian przedsionka, a nawet ścian komory prawej, od której jest przedzielona wklęslą – przegrodą międzykomorową(septum iruerrentriculare). I tym razem światło komory posiada zarys nader nieprawidłowy co uniemożliwia jego opis. Pod względem pojemności jama komory lewej posiada wymiary identyczne z jamą komory prawej, gdyż tylko w tym układzie stosunków przepływ krwi przez serce i przez sieć włoskowatą płuc nie podlega zamąceniu. [patrz też: przyczyny upośledzenia umysłowego, lux med bobrowiecka, wszs biała podlaska ]

Powiązane tematy z artykułem: lux med bobrowiecka przyczyny upośledzenia umysłowego wszs biała podlaska