W sklad sciany serca wchodza trzy warstwy

W skład ściany serca wchodzą trzy warstwy. W mięśniówce sercowej należy rozróżniać dwie samodzielne części mięśniówkę przedsionkową (myocardium atriale) i – mięśniówkę komorową (myocardium rentriculare), oddzielone od siebie zrębem włóknistym serca. Cienka mięśniówka przedsionkowa składa się z licznych pasem, ciągnących się w najprzeróżnorodniejszych kierunkach w ten sposób, że całość sprawia wrażenie bardzo zawiłego splotu mięśniowego. Wśród pęczków tych możemy wyróżnić trzy następujące kategorie. Są to: – pęczki własne, należące do przedsionka prawego oraz lewego; – pęczki wspólne dla obu przedsionków i wreszcie -, otaczające pierścieniowato ujścia żył. Bardziej złożoną budowę posiada gruba – mięśniówka komorowa (myocardium. rentriculare), stwarzająca różnice ciśnień w aorcie albo w t. płucnej, co jest istotą mechanizmu krwiobiegu. W mięśniówce komorowej również możemy rozróżnić-pęczki własne, -pęczki wspólne oraz-pęczki okołotętnicze, obejmujące punkty wyjścia tętnicy płucnej i aorty. Pochodnymi mięśniówki komorowej są – m m. brodawkowate (mm. papillares), należące do układów zastawkowych ujść przedsionkowo-komorowych. [patrz też: Dentystka, dentysta poznań, dentystyka ]

sila skurczu poszczególnego miocytu sercowego

W ten sposób powstaną dwie teoretyczne półkule, które przy każdym wzroście ciśnienia wewnątrzkomorowego będą miały dążność do wzajemnego oddalania się. Ażeby tej dążności móc się przeciwstawić, mięśniówka musi w sobie wzbudzić siłę, przynajmniej równą sile oddalającej owe półkule. W przetłumaczeniu na język potoczny, powyższy wzór oznacza, że siła skurczu poszczególnego miocytu sercowego jest tym większa, im większa jest pojemność komory sercowej. Albo innymi słowy: siła skurczu miocytów sercowych zależy od ich długości w czasie rozkurczu, skutkiem czego następstwem większego wypełnienia krwią komór jest ich mocniejszy skurcz. Pracę silnika sercowego mierzymy iloczynem wypchniętej krwi przez wzbudzone ciśnienie. Stanowi ona tzw. – pracę objetościową. Do tego dochodzi ponadto przyśpieszenie z jakim musi być uderzona masa krwi. Jeżeli zatrzymamy się na analizie pracy wykonywanej przez komorę lewą, jako tą przed którą stoją najcięższe zadania, to możemy obliczyć przyśpieszenie na podstawie wzoru . [patrz też: dentysta, dentysta opinie, aparaty ortodontyczne ]