Lizyny

Lizyny Osobną grupę przeciwciał stanowią rozpuszczalniki, czyli jizyny, do których należą bakteriolizyny, hemolizyny i cytolizyny. a. Bakteriolizyny Pfeifer wykonał doświadczenie, w którym śwince morskiej, uodpornionej przeciw cholerze, wprowadził dootrzewnowo przecinkowce cholery. w dawce śmiertelnej dla normalnej świnki morskiej. W jamie brzusznej Laki; świnki morskiej powstał wysięk, którego badanie ustaliło, że przecinkowce cholery ,pęczniały i rozpuszczały się. U świnek normalnych kontrolnych przecinkowce cholery były niezmienione, rozmnażały się one jak zwykle i świnka morska ginęła. Ciała rozpuszczające bakterie nazwano bakteriolizynami, zjawisko zaś rozpuszczania przecinkowców cholery nazwano odczynem Pfeiffera. Odczyn ten został wykorzystany w celach diagnostycznych jako reakcja biologiczna celem odróżnienia , prawdziwego zarazka cholery od zarazków rzekomych. [patrz też: dentystyka, dentysta mokotów, gabinet dentystyczny warszawa ]

Nadmiar antygenu nie sprzyja precypitacji

Nadmiar antygenu nie sprzyja precypitacji, jak również nie sprzyja jej nadmiar surowicy. Jeżeli do stałej ilości surowicy w probówkach dodawać wzrastające dawki antygenu, to na początku osad będzie się zwiększał, później jednak w probówkach, w których antygen znajdzie się w nadmiarze, osad zmniejsza się, a przy dużych ilościach antygenu osad może wcale nie powstawać. Do wywołania precypitacji prócz antygenu i przeciwciała konieczna jest obecność elektrolitów, gdyż bez nich precypitacja nie powstanie. Precypitacja ma znaczenie nie tylko w przypadkach, kiedy chcemy ustalić charakter białka, do czego często uciekają się pracownie badające środki spożywcze, ale także odczyn precypitacji ma znaczenie w medycynie sądowej i w diagnostyce różnych chorób. Odczyn zespołu toksyny z antytoksyną odgrywa ważną rolę w zobojętnianiu jadów. Prócz tego strącanie endotoksy i jadowitych białek, które uwolnią się -przy rozpadzie drobnoustrojów, posiada również swoje znaczenie w walce z chorobami zakaźnymi. Wszelkie bowiem toksyczne kolidowe ciała mogą działać na komórkę ustrojową tylko wtedy, gdy dyspersja ich roztworów będzie dostateczna, precypitacja zaś wytwarzając obniżenie dyspersji koloidów w roztworach niweczy ich trujące działanie. [patrz też: dentysta mokotów, dentysta opinie, dentysta legnica ]