Po drodze aorta grzbietowa oddaje szereg galezi

Po drodze aorta grzbietowa oddaje szereg gałęzi, z których nader ważną rolę odgrywają dwie – t t. pępkowo-krezkowa (aa. omphalo-mesentericae) i dwie, odchodzące bardziej ku tyłowi – t t. pępkowe (aa. umbilicales). Zarówno jedne, jak i drugie udają się do łożyska, gdzie krew podlega utlenieniu. Ze względu na to, że układ skrzelowy odgrywa u ssaków rolę czysto prowizoryczną nic w tym dziwnego, że wymienione powyżej t t. skrzelowe podlegają daleko idącym przekształceniom, prowadzącym do stanu, jaki cechuje ustrój dorosły. Przekształcenia te polegają na częściowym rozroście jednych części układu tętniczego skrzelowego, wraz z uwstecznieniem części pozostałych, oraz na zupełnym zaniku t. skrzelowej V prawej i lewej, tak iż ostatecznie podlegają przekształceniom. W dalszym przebiegu rozwoju –opuszka tętnicza(bulbus arteriosus) podlega podziałowi na – aortę wstępującą (aorta ascendene) i na plent. płucnej (a. pulmonalis). [przypisy: naevus pigmentosus dermalis, pozycjoner ortodontyczny, wszs biała podlaska ]

Powiązane tematy z artykułem: naevus pigmentosus dermalis pozycjoner ortodontyczny wszs biała podlaska