Serce jest umieszczone w czesci dolnej sródpiersia klatki piersiowej

Serce jest umieszczone w części dolnej śródpiersia klatki piersiowej, tuż przed przeponą, między obydwoma płucami . Stosunek do płuc, a ściśle mówiąc do opłucnej, wyraża się w tym. że oddzielają one serce od kośćca klatki piersiowej na całym przebiegu, z wyjątkiem drobnej powierzchni okolicy wierzchołka, przylegającej bezpośrednio do żeber. Granicę przednią serca stanowi płaszczyzna przeprowadzona przez trzecie żebro, granica zaś tylna odpowiada płaszczyźnie tnącej żebro VI. Jako całość serce jest ustawione tak, iż podstawa jego jest zwrócona ku górze i nieco ku przodowi, wierzchołek zaś jest skierowany w dół i lekko ku tyłowi, przylegając do ścian klatki piersiowej w obrębie przestrzeni międzyżebrowej . Należy zauważyć, że podczas gdy u Canidae oś wielka serca jest ułożona nieomal poziomo, to u Ungulata zajmuje ona położenie w przybliżeniu prostopadłe. Tego rodzaju ustawienie serca, podstawą zwróconego dogrzbietowo, tłumaczy się tym, iż wielkie naczynia do – i odsercowe po odejściu od serca umieszczają się w okolicy grzbietowej tułowia. [patrz też: senzop opinie, ciałko malpighiego, lux med bobrowiecka ]

Powiązane tematy z artykułem: ciałko malpighiego lux med bobrowiecka senzop opinie