Skladniki budowlane serca

Początkowo ściany komór wykazują budowę gąbczastą, wobec czego światło ich przedstawia się jako szereg zachyłków wzajemnie ze sobą połączonych. Później poszczególne zachyłki zlewają się razem, tworząc niepodzielną jamę, śladami zaś pierwotnej budowy gąbczastej są jedynie – kuleczki mięsne (trabeculae carneae). Jak wspomniałem powyżej, serce powstaje w okolicy szyjnej zarodka, wkrótce jednak przesuwa się ku tyłowi, aż wreszcie zatrzymuje się u przepony. Składniki budowlane serca. Serce tworzy przede wszystkim – mięśniówka sercowa (myocardium), istotny składnik ścian przedsionkowych i komorowych. Mięśniówka ta stanowi pod względem histologicznym swoisty rodzaj tkanki mięśniowej, przypominającej jednymi cechami umięśnienie somatyczne, prążkowane, innymi upodobniającej się do umięśnienia trzewnego, gładkiego. Miocyty sercowe posiadają liczne miofibryle prążkowane, jądro jednak miocytu jest pojedyncze i znajduje się w części osiowej komórki. Poza tym komórka mięśniowa serca jest pozbawiona sarkolemmy, a sarkoplazma łączy się z komórkami sąsiednimi, wskutek czego mięśniówka serca zdradza wyraźną budowę syncytialną. [przypisy: skręcenie stawu skokowego objawy, senzop, choroby przewlekłe klasyfikacja ]

Powiązane tematy z artykułem: choroby przewlekłe klasyfikacja senzop skręcenie stawu skokowego objawy