Transplantacja krwi pępowinowej u pacjentów z minimalną chorobą resztkową ad 7

Nie stwierdzono istotnych różnic w śmiertelności bez nawrotu między grupą krwi pępowinowej a grupą niepowiązanych dawców (tabela S3 w dodatku uzupełniającym). Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi
Szacunkowe prawdopodobieństwo ostrej choroby przeszczepu przeciw gospodarzowi stopnia III lub IV15 wynosiło 18% (25 z 136 pacjentów) w grupie krwi pępowinowej, 14% (49 z 342) w grupie dobranej pod względem HLA i 26% (25 98) w niedopasowanej grupie HLA. Ryzyko ostrej choroby przeszczepu przeciw gospodarzowi w stopniu III lub IV było znamiennie wyższe w grupie niedopasowanej pod względem HLA niż w grupie krwi pępowinowej i niższe w grupie dobranej pod względem HLA niż w grupie krwi pępowinowej, ale żadna różnica nie była znaczący. Ryzyko wystąpienia przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi 16 nie różniło się istotnie pomiędzy grupą krwi pępowinowej a grupą niezwiązanego dawcy, z wyjątkiem grupy dawców szpiku kostnego dobranej pod względem HLA, ale wskaźniki ryzyka w dwóch grupach szpiku kostnego niepowiązanych dawców (w porównaniu z grupą krwi pępowinowej) były podobne, podobnie jak wskaźniki ryzyka w dwóch grupach krwi obwodowej niespokrewnionych dawców. (Szczegóły podano w tabeli S3 w dodatkowym dodatku).
Wpływ minimalnej choroby szczątkowej na śmiertelność i tempo nawrotu
Tabela 3. Tabela 3. Wpływ minimalnej choroby szczątkowej na śmiertelność i ryzyko nawrotu, według grupy dawców. Wpływ minimalnej pozostałości choroby na wynik (dla ogólnej śmiertelności i szybkości nawrotu) był różny, w zależności od badanej grupy dawcy. Tabela 3 podsumowuje szacowany efekt minimalnej choroby resztkowej (obecność vs. nieobecność) według dawcy (z tych samych modeli dla ogólnej śmiertelności i wskaźnika nawrotu, jak pokazano powyżej). Pacjenci z dobranymi HLA i niedopasowanymi HLA niepowiązanymi grupami dawców, którzy mieli minimalną chorobę resztkową, mieli wyższe ryzyko śmierci i nawrotu niż pacjenci bez minimalnej choroby resztkowej. Jednakże nie zaobserwowano takiego związku ze śmiertelnością w grupie krwi pępowinowej; w tej grupie ryzyko zgonu było podobne u pacjentów z minimalną chorobą resztkową i bez minimalnej choroby resztkowej (Tabela 3).
Dyskusja
W poprzednich badaniach17-21 porównano wyniki dotyczące przeszczepów od dawców krwi pępowinowej z dawcami z innych źródeł. Ze względu na wcześniej zgłoszony głęboki wpływ obecności minimalnej choroby przed przeszczepieniem na wyniki w kontekście transplantacji bez krwi pępowinowej, zmienna ta została dokładnie zbadana. Podobnie jak w przypadku danych we wszystkich analizach retrospektywnych, nasze dane mogą podlegać uprzedzeniom, ponieważ ci, którzy otrzymywali pacjenci, byli traktowani jako wynik doboru nierandomizowanego (np. Priorytet kliniczny). Z tym zastrzeżeniem, wskaźnik przeżycia po otrzymaniu przeszczepu od dawcy krwi pępowinowej okazał się wyższy niż po otrzymaniu przeszczepu od niesparowanego niedoborem HLA dawcy, głównie dzięki niższym wskaźnikom nawrotów i wyższym odsetkom przeżywalności wśród pacjentów. z minimalną chorobą resztkową, która otrzymała przeszczep. Wśród pacjentów bez minimalnej choroby resztkowej nie było dowodów na to, że ryzyko nawrotu było większe w grupie krwi pępowinowej niż w grupie niezwiązanego dawcy, ani też nie było żadnego dowodu zwiększonego ryzyka śmierci w grupie krwi pępowinowej niż w niedopasowanej grupie HLA
[podobne: skręcenie stawu skokowego objawy Clear Aligner, komora hiperbaryczna przeciwwskazania, skręcenie stawu skokowego objawy ]

Powiązane tematy z artykułem: komora hiperbaryczna przeciwwskazania psychoterapia warszawa centrum skręcenie stawu skokowego objawy