Transplantacja krwi pępowinowej u pacjentów z minimalną chorobą resztkową ad

Inną opcją jest niepowiązany dawcy krwi pępowinowej. Krew pępowinową można stosować z większą tolerancją na rozbieżności HLA, a zatem źródła przeszczepów krwi pępowinowej są dostępne dla prawie wszystkich pacjentów. Postępy w transplantacji krwi pępowinowej, w tym zwiększona dostępność jednostek krwi pępowinowej o wysokiej zawartości komórek, zastosowanie przeszczepów krwi pępowinowej do zwiększenia dawki komórek oraz liczne metody ekspansji ex vivo, dodatkowo zwiększyły potencjalne zastosowanie to źródło dawcy.2-7 Postępy te powodują, że krew pępowinowa pochodząca od niespokrewnionych dawców może stanowić alternatywne źródło komórek macierzystych, gdy nie jest dostępne rodzeństwo identyczne z HLA lub niezwiązany dawcą z 10/10. W tym retrospektywnym badaniu porównaliśmy wyniki po otrzymaniu przeszczepu od dawcy krwi pępowinowej z wynikami po otrzymaniu przeszczepu od dopasowanego HLA lub niesparowanego niedoborem HLA dawcy u pacjentów z ostrą białaczką lub zespołem mielodysplastycznym, którzy przeszli pierwszy mieloablacyjny allogeniczny przeszczep w naszej instytucji. Staraliśmy się nie tylko porównywać wyniki między grupami, ale także ustalać, czy wielkość różnicy pomiędzy źródłami dawcy w zakresie ryzyka niepowodzenia leczenia w odniesieniu do różnych wyników różni się w zależności od obecności lub braku minimalnej choroby resztkowej przed przeszczepieniem.
Metody
Pacjenci
Zawarliśmy w tej serii wszystkich pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub limfoidalną lub zespołem mielodysplastycznym, którzy otrzymali pierwszy allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od niepowiązanego dawcy w naszym ośrodku między styczniem 2006 a grudniem 2014 (582 pacjentów), ze źródłem trzonu komórki to krew pępowinowa, szpik kostny lub krew obwodowa. Wszystkie przeszczepy krwi pępowinowej były dopasowane do czterech, pięciu lub sześciu loci w HLA-A i HLA-B (na poziomie antygenu) i na poziomie allelu dla HLA-DRB1. W grupach niepowiązanych dawców, które obejmowały szpik kostny i źródła komórek macierzystych krwi obwodowej od dorosłych ochotniczych dawców, pacjentów porównywano z dawcą na poziomie allelu dla HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DQB1 i HLA-DRB1 (grupa dobrana do HLA) lub były niedopasowane pod względem pojedynczego allelu (grupa niedopasowana HLA). W grupach niedopasowanych HLA i niedopasowanych HLA źródło komórek macierzystych określono w dużej mierze zgodnie z protokołem leczenia, a w niektórych przypadkach według preferencji dawcy lub pacjenta. Odpowiednio dobrani HLA dawcy byli na ogół wybierani jako główne źródło, jeśli pacjenci nie mieli odpowiedniego dawcy związanego z HLA. W przypadku pacjentów bez niespokrewnionego z HLA dawcy, wybór przeszczepu krwi pępowinowej lub niedopasowanego niespokrewnionego przeszczepu dawcy określono zgodnie z algorytmem opartym na protokołach klinicznych, które były dostępne w chwili rejestracji i na priorytet takich protokołów (w naszej instytucji). Ponieważ wybór nie był randomizowany, nie można wykluczyć możliwości uprzedzenia, ale stronniczość nie była systematyczna.
Przeprowadzono dziesięciokolorową, wieloparametrową cytometrię przepływową na aspiratach szpiku kostnego, którą uzyskano od wszystkich pacjentów jako rutynową ocenę wyjściową przed przeszczepieniem w celu oceny stanu choroby i obecności lub braku minimalnej choroby resztkowej.
[hasła pokrewne: przychodnia wrzosowiak, psychoterapia warszawa centrum, polkard olsztyn ]

Powiązane tematy z artykułem: polkard olsztyn przychodnia wrzosowiak psychoterapia warszawa centrum