W sklad dopelniacza wchodza przede wszystkim frakcje bialkowe i budowa jego jest bardzo zlozona

W skład dopełniacza wchodzą przede wszystkim frakcje białkowe i budowa jego jest bardzo złożona. Miejscem powstawania dopełniacza- według niektórych autorów są leukocyty, według innych -śledziona i węzły chłonne oraz wątroba , układ siateczkowo-śródbłonkowy. Bordet Gengou stwierdzili, że w chwili wiązania się antygenu z właściwym dwuchwytnikiem dopełniacz wiąże się z tym zespołem i znika z surowicy. Jeżeli np. świeżą surowicę normalnego zwierzęcia zmieszać z przecinkowcem cholery, poddanym uprzednio działaniu inaktywowanej surowicy przeciw cholerze, to jest jakiej surowicy, która przez ogrzanie straciła swój dopełniacz, to świeża surowica oddając swój dopełniacz do zespołu antygen plus dwuchwytnik traci zdolność wywoływania hemolizy lub bakteriolizy po zmieszaniu jej z odpowiednim innym dwuchwytnikiem i antygenem. Świadczy to o tym, że dopełniacz świeżej surowicy został związany i na nowe połączenie nie może już działać. Jeżeli natomiast świeżą normalną surowicę zmieszać z• przecinkowcami cholery, które nie stykały się uprzednio z surowicą odpornościową, to surowica normalna nie traci właściwości hemolizy i bakteriolizy po zmieszaniu jej z odpowiednim dwuchwytnikiem i antygenem, czyli jej dopełniacz został wolny i wobec tego zdolny do wiązania się z innym odpowiednim dwuchwytnikiem, Dodanie normalnej surowicy do przecinkowca cholery zawierającego już przedtem dodany hemolityczny dwuchwytnik nie wywołuje wiązania dopełniacza, który pozostaje wolny. [podobne: ncm polanki, naevus pigmentosus dermalis, skręcenie stawu skokowego objawy ]

Powiązane tematy z artykułem: naevus pigmentosus dermalis ncm polanki skręcenie stawu skokowego objawy