Waga bezwzgledna serca

Waga bezwzględna serca jest jednak pojęciem biologicznie abstrakcyjnym, ważniejsze natomiast uzasadnienie ma stosunek wagi serca do. wagi ogólnej ciała. Wynosi on Equidae 0,7%, u Bovinae 0,5%, a u Canidae pełny 1,0%. U noworodka ludzkiego na jeden kilogram wagi ciała przypada 7,6 g masy serca, u dziecka jednomiesięcznego 5,1 g. u dziecka czteromiesięcznego 3,8 g, a u osobnika dorosłego 4 – 5 g. W sercu rozróżniamy zwróconą ku górze – podstawę (basie cordis), miejsce odejścia i zakończenia wielkich naczyń sercowych, oraz zaokrąglony, tępy wierzchołek (apex cordis), skierowany ku tyłowi i nieco ku dołowi . Dwie tępe krawędzie-krawędź przednia albo prawa (mfrgo ant. ) i – krawędź tylna albo lewa (margo post. ) odgraniczają powierzchnię lewą albo brzuszną (facies sin. ) od powierzchni prawej albo grzbietowej (facies dextra), Na pograniczu między przedsionkami i komorami widnieje głęboki- rowek wieńcowy (sulcus corona- rius), przeznaczony do pomieszczenia naczyń, a u Bovinae wypełniony dużym ciałem tłuszczowym wieńcowym (corpus adiposum. coronarium ). Na powierzchni lewej czyli brzusznej serca wspomniany rowek jest przerwany przez odchodzącą tętnicę płucną (a. pulmonalie), na odcinku zaś komorowym serca widnieje płytki – rowek podłużny lewy (sulcus longitudinalis sin. ), kończący się na krawędzi prawej serca, w pobliżu jego wierzchołka. Analogiczny – rowek podłużny prawy (sulcus longitudinalis dext. ) znajduje się na powierzchni serca prawej. [patrz też: przychodnia wrzosowiak, senzop opinie, polkard olsztyn ]

Powiązane tematy z artykułem: polkard olsztyn przychodnia wrzosowiak senzop opinie