Wykrywanie mutacji w EGFR w krążących komórkach raka płuc ad

W układzie CTC krew przepływa przez 78 000 mikropostów powleczonych EpCAM w kontrolowanych warunkach, które optymalizują wychwytywanie krążących komórek nowotworowych.11 Średnią 132 krążących komórek nowotworowych na mililitr (mediana, 67 komórek na mililitr) izoluje się z wysokiej czystości z praktycznie wszyscy badani pacjenci z rakiem z przerzutami – w tym niedrobnokomórkowy rak płuca i rak prostaty, trzustki, piersi i jelita grubego – ale nie ze zdrowych osób kontrolnych.11 Częstość występowania i ilość krążących komórek nowotworowych, które są izolowane od pacjentów z zaawansowanym rakiem może zatem zapewnić miarę odpowiedzi nowotworu, podczas gdy wysoka czystość takich komórek umożliwia powtarzalną analizę markerów molekularnych. Mutacje aktywujące związane z nowotworem w genie receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) identyfikują pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc, którzy mają dramatyczną odpowiedź na inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR, w tym gefitynib (Iressa) i erlotynib (Tarceva) .12-14 Jednak większość pacjentów ma nawrót w ciągu roku od rozpoczęcia terapii.15 Badania guzów w nawrocie wskazują na nabycie wtórnej mutacji EGFR, w której metionina jest podstawiona treoniną w pozycji 790 (T790M). Ta mutacja utrudnia wiązanie leku, ale może być podatna na nieodwracalne inhibitory kinazy tyrozynowej drugiej generacji, które tworzą kowalencyjne wiązania krzyżowe z receptorami.16-18 Inne mechanizmy oporności na inhibitory kinazy tyrozynowej zostały również zgłoszone.19,20 Przetestowaliśmy zdolność technik mikroprzepływowych do izolowania wystarczającej liczby krążących komórek nowotworowych od pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc, aby umożliwić analizę mutacyjną EGFR.
Metody
Pacjenci i próbki kliniczne
Pacjenci z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca byli rekrutowani zgodnie z jednym z dwóch protokołów zatwierdzonych przez instytucyjną komisję odwoławczą. Łącznie 31 pacjentów z grupy A (pacjenci od do 27 i od 43 do 46), którzy byli leczeni w Massachusetts General Hospital Cancer Center, podarowało 10 ml krwi na jedną lub więcej okazji do analizy chipów CTC. Próbki krwi zostały przeanalizowane pod kątem ilości krążących komórek nowotworowych11 (szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Metody w Dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Przeanalizowaliśmy krążące komórki nowotworowe, wolne DNA plazmatyczne, zarchiwizowaną tkankę guza zatopioną w parafinie lub wszystkie trzy próbki pod kątem mutacji EGFR przy użyciu technologii Scorpion Amplification Refractory Mutation System (SARx) (DxS), standardowego sekwencjonowania nukleotydów lub obu.
Liczba próbek do biopsji guza, które były dostępne do porównania sekwencjonowania EGFR i analizy SARMS została rozszerzona przez włączenie 15 pacjentów w grupie B (pacjenci 28-42), którzy uczestniczyli w wieloośrodkowym badaniu klinicznym gefitinib21, ale nie byli dostępni dla analiza krążących komórek nowotworowych. Przeanalizowaliśmy listy medyczne wszystkich pacjentów, a niezależny radiolog oszacował obciążenie nowotworu w różnym czasie jako sumę jednowymiarowych rozmiarów wszystkich mierzalnych miejsc nowotworu, zgodnie z Kryteriami oceny odpowiedzi w przypadku guzów litych (RECIST) .22 Pacjenci, którzy mieli leczono inhibitorem kinazy tyrozynowej EGFR (gefitynib lub erlotynib), aby uzyskać najlepszą odpowiedź na leczenie za pomocą RECIST.
Analiza molekularna
DNA wyekstrahowane z wychwyconych krążących komórek nowotworowych przy użyciu zestawu do ekstrakcji DNA PicoPure (Molecular Devices) poddano dwóm rundom liniowej amplifikacji za pomocą zestawu do amplifikacji TransPlex (Rubicon Genomics)
[patrz też: gorczyca mielona, przewód żylny, ncm polanki ]

Powiązane tematy z artykułem: gorczyca mielona ncm polanki przewód żylny