Wykrywanie mutacji w EGFR w krążących komórkach raka płuc

Zastosowanie inhibitorów kinazy tyrozynowej do nakierowywania genu receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc jest skuteczne, ale ograniczone przez pojawienie się mutacji oporności na lek. Charakterystyka molekularna krążących komórek nowotworowych może dostarczyć strategii nieinwazyjnego monitorowania seryjnego genotypów nowotworu podczas leczenia. Metody
Przechwyciliśmy wysoce oczyszczone krążące komórki nowotworowe z krwi pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc za pomocą mikroprzepływowego urządzenia zawierającego mikroposty pokryte przeciwciałami przeciwko komórkom nabłonkowym. Przeprowadziliśmy analizę mutacyjną EGFR na DNA odzyskanym z krążących komórek nowotworowych, stosując amplifikację reakcji łańcuchowej polimerazy specyficznej względem allelu i porównano wyniki z wynikami uzyskanymi z jednocześnie izolowanego wolnego DNA plazmy i oryginalnych próbek z biopsji guza.
Wyniki
Wyizolowaliśmy krążące komórki nowotworowe od 27 pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (mediana liczby, 74 komórek na mililitr). Zidentyfikowaliśmy oczekiwaną mutację aktywującą EGFR w krążących komórkach nowotworowych od 11 z 12 pacjentów (92%) oraz z dopasowanego wolnego DNA osocza od 4 z 12 pacjentów (33%) (P = 0,009). Wykryliśmy mutację T790M, która nadaje oporność na lek w krążących komórkach nowotworowych pobranych od pacjentów z mutacjami EGFR, którzy otrzymali inhibitory kinazy tyrozynowej. Gdy T790M był wykrywalny w próbkach z biopsją guza przed leczeniem, obecność mutacji korelowała z czasem przeżycia bez progresji choroby (7,7 miesiąca w porównaniu z 16,5 miesiąca, P <0,001). Serialna analiza krążących komórek nowotworowych wykazała, że zmniejszenie liczby wychwyconych komórek było związane z radiologiczną odpowiedzią nowotworu; wzrost liczby komórek był związany z progresją guza, z pojawieniem się dodatkowych mutacji EGFR w niektórych przypadkach.
Wnioski
Analiza molekularna krążących komórek nowotworowych z krwi pacjentów z rakiem płuca daje możliwość monitorowania zmian genotypów nowotworu nabłonka w trakcie leczenia.
Wprowadzenie
Rosnąca wiedza na temat nieprawidłowości molekularnych, które napędzają ludzkie nowotwory, oferuje obiecujące terapie ukierunkowane na określone zmiany genetyczne.1,2 Nieprawidłowości genetyczne mogą definiować raka w diagnozie, ale mutacje, z których niektóre prowadzą do nabytej lekooporności, mogą pojawić się podczas leczenia. W przypadku wielu raków nabłonkowych, minimalnie inwazyjne biopsje dostarczają niewystarczającego materiału do analizy molekularnej podczas diagnozy, a guzy zwykle nie są wielokrotnie pobierane podczas leczenia w celu monitorowania zmian w nieprawidłowościach genetycznych. Chociaż wiadomo, że komórki nowotworowe krążą we krwi pacjentów z przerzutowym rakiem, 3 ich zastosowanie w monitorowaniu genotypów nowotworu zostało ograniczone przez stosunkowo niewrażliwe strategie wykrywania. 4,5 Wykrywanie krążących komórek nowotworowych u niektórych pacjentów z użyciem magnetyzmu sprzężone kulki przeciwciała przeciw cząsteczce adhezyjnej nabłonka (EpCAM) mogą być przydatne jako marker prognostyczny.6-9 Jednak niewielka liczba krążących komórek nowotworowych izolowanych tą metodą jest poniżej zakresu dynamicznego wymaganego do pomiaru odpowiedzi na leczenie, a niska czystość takich komórek uniemożliwia wiarygodne analizy molekularne
Niedawno opracowaliśmy urządzenie oparte na mikrofluidzie (zwane chipem CTC), które może izolować, oceniać ilościowo i analizować krążące komórki nowotworowe z próbki krwi
[przypisy: wszs biała podlaska, lux med bobrowiecka, skrzepy krwi w kale ]

Powiązane tematy z artykułem: lux med bobrowiecka skrzepy krwi w kale wszs biała podlaska