Wysoka cieplota zmienia dyspersje koloidów

Dopełniacz, czyli komplement nie jest przeciwciałem w ścisłym znaczeniu tego słowa, gdyż znajduje się on w każdej surowicy – zarówno -odpornościowej jak normalnej. Jest on ciepłochwiejny, staje się nieczynnym przy nagrzewaniu do 55-56°, nie daje się przechowywać, jak również silne potrząsanie pozbawia go aktywności. Również światło, zwłaszcza promienie pozafiołkowe, kwasy i zasady pozbawiają dopełniacz własności czynnych. Na sprawność działania dopełniacza wpływają już takie zmiany stężenia kwasu mlekowego i węglowego, jakie powstają w różnych stanach chorobowych. Pozbawienie dopełniacza aktywności związane jest z fizyko-chemicznym stanem koloidów surowicy krwi. Tam, gdzie pod wpływem różnych czynników zmniejsza się dyspersja koloidów surowicy, występuje brak aktywności dopełniacza. Wysoka ciepłota zmienia dyspersję koloidów tworząc z miceli małych micele większe. Ponieważ zmniejszenie dyspersji koloidów może być odwracalne, pozbawienie własności czynnych dopełniacza może być również odwracalne na drodze fizyko-chemicznej, jeżeli czynnik zmniejszający dyspersję nie działał zbyt długo. [przypisy: senzop opinie, gorczyca mielona, zastawka eustachiusza ]

Powiązane tematy z artykułem: gorczyca mielona senzop opinie zastawka eustachiusza