Znaczenie cialek Hassala pozostaje sprawa nierozwiazana

Znaczenie ciałek Hassala pozostaje sprawą nierozwiązaną. Zagadkowo przedstawia się również historia pochodzenia retikolocytów i limfocytów grasicowych. Według jednego z poglądów retikolocyty byłyby pochodnymi nabłonka kieszonek skrzelowych, limfocyty zaś stanowiły by element napływowy. Co się tyczy ciałek Hassala, to zdaje się nie ulega wątpliwości, że są to utwory entodermalne, skrzelopochodne. Dość ciekawa jest historia rozwoju osobniczego grasicy. Otóż wzrasta ona mniej więcej równomiernie do czasu dojrzałości płciowej, wpływając w tym okresie na rozwój kośćca. U osobnika dorosłego, a w jeszcze większym stopniu w wieku starszym, grasica podlega zwyrodnieniu tłuszczowemu. Znaczenie czynnościowe grasicy musi być znaczne, chociażby dlatego, że występuje ona u wszystkich kręgowców, tym niemniej nie wiele ścisłego można o niej dotychczas powiedzieć. Być może jest ona pomocniczym narządem limfocytotwórczym, a jednocześnie swoistym gruczołem dokrewnym (ciałka Hassala). Grasica jest obficie unaczyniona, gałązki zaś swego unerwienia czerpie z ukł. współczulnego i z n. błędnego (n. X). [podobne: nfz kolejki oczekujących do sanatorium, zastawka eustachiusza, lekarz od nerek ]

Powiązane tematy z artykułem: lekarz od nerek nfz kolejki oczekujących do sanatorium zastawka eustachiusza