Az do chwili urodzenia galaz plucna lewa pozostaje w zwiazku z lukiem aorty

Jako wynik ostateczny powyższych przemian powstaje następujący stan rzeczy. Z komory prawej serca odchodzi samoistna- t. płucna (a. pulmonalis), powstała z podziału opuszki tętniczej i dzieląca się niebawem na dwie – gałęzie płucne (rami pulmonales), prawą i lewą, które rozwijają się kosztem prawej i lewej tętnic skrzelowych VI. Aż do chwili urodzenia gałąź płucna lewa pozostaje w związku z łukiem aorty za pośrednictwem – przewodu tętniczego Botalla (ductus arteriosus Botalli), przekształcającego się już w pierwszych fazach oddychania płucnego w niedrożne-więzadło tętnicze(lig. arteriosum. ) . Z komory lewej serca odchodzi usamodzielniona – aorta wstępująca (aorta ascendens), przechodząca następnie w – łuk aorty (arcus aortae), powstały z t. skrzelowej lewej , który w dalszym ciągu przechodzi w aortę grzbietową, czyli w aortę ostateczną, doprowadzającą krew do zaprzeponowego odcinka ciała. [przypisy: horoba, zastawka eustachiusza, psychoterapia warszawa centrum ]

Powiązane tematy z artykułem: horoba psychoterapia warszawa centrum zastawka eustachiusza