Miesniówka przedsionka prawego jest cienka

Mięśniówka przedsionka prawego jest cienka, gdyż zadania mechaniczne tej części serca nie są wielkie, Z przedsionka krew spływa do komory prawej obszernym –ujściem przedsionkowo-komorowym prawym (ostium atrioventrioulare dext. ). – Komora prawa (rentriculue dext. ) jest silnikiem krążenia płucnego . Ma ona kształt nieprawidłowej jamy, oddzielonej ód komory lewej wypukłą przegrodą międzykomorową (septum. interrentricuiare), i komunikującej się z tętnicą płucną oraz z prawym przedsionkiem. Ujście przedsionkowo-komorowe prawe (ostium atriorentriculare dext. ) jest zaopatrzone w aparaturę, umożliwiającą spływanie krwi z przedsionka, lecz przeciwstawiającą się prądowi przeciwnemu. Aparaturą tą jest – zastawka trójdzielna (ralrula tricuepidalis) . Jak z samej nazwy wynika, zastawka ta składa się z trzech nieprawidłowo trójkątnych, błoniastych – płatów zastawkowych (cuepides), umocowanych na obwodzie, na krawędzi ujścia przedsionkowo-komorowego prawego. W każdym z tych płatów możemy rozróżnić gładką – powierzchnię przedsionkową (fucies atrialis) i pokrytą przyczepami strun ścięgnowych – powierzchnię komorową ( facie ventricularie) oraz – krawędź wolną (margo iiber). [więcej w: komora hiperbaryczna przeciwwskazania, choroba resztkowa, zastawka eustachiusza ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba resztkowa komora hiperbaryczna przeciwwskazania zastawka eustachiusza