Podatność genetyczna na zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca w badaniu bliźniąt

W ciągu ostatnich 20 lat rola wywiadu rodzinnego we wczesnej chorobie niedokrwiennej serca u mężczyzn została dobrze poznana1-14. Jednak tylko kilka badań prospektywnych badało wpływ czynników rodzinnych na tę chorobę u kobiet15,16. Ponadto wpływ wywiadu rodzinnego na chorobę wieńcową u starszych osób, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, został zbadany tylko w jednym z ostatnich badań17. Stopień, w jakim rodzinne występowanie choroby wieńcowej wynika z mechanizmów genetycznych, można ocenić w badaniach bliźniaczych lub adopcyjnych. Wczesne badania ze szwedzkich i duńskich rejestrów bliźniaczych18, 19, wykazały wpływ genetyczny na ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej u mężczyzn, porównując zgodność między bliźniakami jednojajowymi i dwuzygotycznymi. Niedawne badanie adopcyjne20 wykazało genetyczny wpływ umieralności z powodu wszystkich chorób sercowo-naczyniowych i mózgowo-naczyniowych. W żadnym z tych badań nie badano jednak, w jakim stopniu ryzyko genetyczne choroby wieńcowej różniło się w zależności od wieku po śmierci. Jest to ważne, ponieważ w kilku innych chorobach przewlekłych zasugerowano wczesny wiek zachorowania i wczesny wiek w chwili śmierci, co wskazuje na podatność genetyczną 21, 22.
Korzystając ze szwedzkiego rejestru bliźniąt, przeprowadziliśmy duże prospektywne badanie, w którym badano wpływ czynników genetycznych na śmiertelność z powodu choroby niedokrwiennej serca w różnym wieku, zarówno u kobiet, jak iu mężczyzn.
Metody
Szwedzki rejestr bliźniaczy
Kohorta pochodząca ze Szwedzkiego Rejestru Twin dla tego badania zawierała 10 944 par bliźniąt (21 888 bliźniąt) tej samej płci, które urodziły się między 1886 a 1925 rokiem; Obaj członkowie każdej pary żyli w 196123. Szczegóły kompilacji rejestru bliźniąt są przedstawione w innym miejscu24.
Niniejsze badanie opierało się na obserwacji śmiertelności w ciągu 26 lat, od 1961 do 1987 roku. Informacje w rejestrze bliźniaczym są corocznie uzupełniane informacjami o przyczynach śmierci uzyskanych z aktów zgonu i kodowanych zgodnie ze standardami Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (siódme, ósme i dziewiąte wydanie). Zaświadczenie lekarskie jest przeprowadzane przez lekarza prowadzącego lub koronera, z wykorzystaniem zarówno dokumentacji klinicznej, jak i raportów z autopsji25. W tych badaniach wykaz przyczyn leżących u podstaw śmierci zastosowano do identyfikacji zgonów z powodu choroby niedokrwiennej serca.
Badana populacja
Badana populacja wyniosła 21 004 bliźniąt (10 502 pary) po wykluczeniu 439 par, których nie udało się ustalić zygotyczności i 3 innym parom, dla których brakowało informacji o przyczynie zgonu. Ostateczna próbka zawierała 3298 bliźniaków jednojajowych i 5964 bliźniaków oraz 4012 bliźniaków jednojajowych i 7730 dizygotycznych.
Zmienne badawcze
Wiek w chwili zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca
Ponieważ rejestr bliźniaczy jest oparty na populacji, a próbka do badań została zidentyfikowana (w 1961 r.) Zanim jakikolwiek bliźniak zmarł z powodu choroby niedokrwiennej serca, obie bliźnięta z każdej pary zostały włączone jako podmioty w tym badaniu. Wiek, w którym osobnik zmarł na chorobę wieńcową, był pierwotną zmienną wykorzystywaną do przewidywania ryzyka zgonu z powodu choroby wieńcowej u bliźniaka tej osoby. Wiek w chwili śmierci ustalono na podstawie roku urodzenia i roku zgonu wymienionych w krajowych rejestrach populacji i zgonów.
Tabela 1
[patrz też: przyczyny upośledzenia umysłowego, horoba, gorczyca mielona ]

Powiązane tematy z artykułem: gorczyca mielona horoba przyczyny upośledzenia umysłowego