pojemnosc komory sercowej

Za przykład weźmiemy stosunki panujące u człowieka. U człowieka podczas każdego skurczu komory lewej z jamy jej zostaje wydalona do aorty masa 75 cm3 krwi. Masie tej jednak przeciwstawia się ciśnienie wewnątrzaortowe, wynoszące około 150 mm Hg. Ciśnienie to trzeba oczywiście pokonać, aby fala krwi mogła z komory przeniknąć do aorty. Praca objętościowa jednego skurczu komory lewej wynosi: 75 cmS X 150 = 112500 cm = 0. 11 kgm. Dochodzi do tego praca, zużyta na otrzymanie odpowiedniego przyśpieszenia. Rozumie się samo przez się, że przyśpieszenie to w żadnym razie nie może być mniejsze od szybkości ruchu krwi w aorcie. Wynosi ona przeciętnie 40 cm/sek. Praca komory prawej jest o tyle niższa, iż w tętnicy płucnej panuje ciśnienie pięciokrotnie mniejsze, wynoszące zatem u człowieka około 30 mm Hg, co tłumaczy nam slaby rozwój mięśniówki komorowej prawej. Powierzchnia wewnętrzna jam sercowych jest wysiana cieniutkim – wsierdziem (endocardium), którego zasadniczym elementem jest płaski – śródbłonek (endothelium), występujący również i w ścianie naczyń. Zastawki sercowe, które opisaliśmy powyżej, mogą być uważane za fałdy wsierdziowe, wzmocnione tkanką włóknistą. [podobne: choroby przewlekłe klasyfikacja, zastawka eustachiusza, wojska polskiego przychodnia ]

Powiązane tematy z artykułem: choroby przewlekłe klasyfikacja wojska polskiego przychodnia zastawka eustachiusza