Poszczególne peczki miesniowe

Poszczególne pęczki mięśniowe wykazują przebieg nader zawiły, albowiem są ułożone w różnych kierunkach, a ponadto na różnych głębokościach ścian komorowych. Wszystko to razem uniemożliwia wprost zdanie dokładnego sprawozdania z utkania mięśniówki sercowej. Pod względem biomechanicznym umięśnienie komór może być uważane za rodzaj swoistego splotu mięśniowego. Mięśniówka sercowa, o czym już była wielokrotnie wzmianka, a w szczególności mięśniówka komorowa jest swoistym silnikiem, włączonym w układ krwionośny. Siła mięśniówki zależy od ilości miocytów sercowych (n) i od wielkości ich skrócenia w czasie skurczu serca. Ze względu na to, że serce swą budowa jamistą odbiega od stosunków, jakie przedstawia zwykła mięśniówka somatyczna, silę tę możemy obliczyć tylko drogą pośrednią. Otóż jeżeli komorę serca przyrównamy dla uproszczenia do kuli, wewnątrz wydrążonej, o promieniu = R, to będzie zrozumiale samo przez się, że w czasie skurczu komory wystąpi dążność do zmniejszenia światła tej kuli, odzwierciedlająca się we wzroście ciśnienia wewnątrzkomorowego (P). Celem umożliwienia obliczenia tej siły komory, przecinamy naszą kulę płaszczyzną równikową, której powierzchnia będzie wynosiła ltR2. [hasła pokrewne: skręcenie stawu skokowego objawy, gorczyca mielona, skrzepy krwi w kale ]

Powiązane tematy z artykułem: gorczyca mielona skręcenie stawu skokowego objawy skrzepy krwi w kale