Powstanie przegrody miedzyprzedsionkowej

Teraz przychodzi pora podziału przedsionka wspólnego na dwie symetryczne połowy. Dzieje się to w ten sposób, że ze ścian przedsionka wyrasta – przegroda międzyprzedsionkowa (septum. a trio rum), opuszczająca się w kierunku-otworu przedsionkowo-komorowego (ostium. atrioreruriculare comm. ), łączącego, jak z samej nazwy wynika, jamę przedsionka wspólnego z jamą komory wspólnej. Powstanie przegrody międzyprzedsionkowej pociąga za sobą odgraniczenie przedsionka prawego (atrium dextr. ) od przedsionka lewego (atrium sin. ). Odgraniczenie to jednak me trwa długo. Część przegrody przedsionkowej ulega zanikowi, pociągającemu za sobą utworzenie się tzw. – otworu owalnego (for. orale), którym przepływa krew z prawego przedsionka do przedsionka lewego aż do chwili urodzenia, tj. do chwili, kiedy otwór ten ulega zamknięciu. Równolegle do wspomnianych przekształceń zachodzą ważne zmiany w miejscu ujścia zatoki żylnej (sinus renosus) do przedsionka. Ujście to jest ograniczone dwiema zastawkami żylnymi (valvulae renosae), z których zastawka żylna lewa (ralvula renosa sin. ) w dalszym ciągu rozwoju ginie bez śladu, natomiast z zastawki żylnej prawej (ralrula renosa dext. ) powstają: – zastawka Eustachiusza (ralrula renae avae post. s. Eustachii) oraz – zastawka Thebesa (ralrula sinus coronarii Thebesii), zachowujące się niekiedy w stanie szczątkowym i u osobników dorosłych. [więcej w: senzop, przychodnia wrzosowiak, wojska polskiego przychodnia ]

Powiązane tematy z artykułem: przychodnia wrzosowiak senzop wojska polskiego przychodnia