Przedsionek prawy

Przedsionek prawy (atrium dex t. } ma postać nieprawidłowej jamy, odgraniczonej od przedsionka lewego-przegrodą międzyprzedsionkową (septum Atriorum). Na przegrodzie tej widnieje płytki wycisk, tzw. – dół owalny (fossa oralis), obramowany zgrubiałym – rąbkiem dołu owalnego (limbus fossae ov aiis), Dół owalny stanowi ślad otworu owalnego (fororale), który w życiu płodowym zapewniał połączenie przedsionka prawego z przedsionkiem lewym. Powierzchnia prawa albo grzbietowa serca konia. L-aorta, -ż. nie parzysta (v. azygos), ż. czcza przednia-przedsionek prawy ,-rowek wieńcowy, -ż. wieńcowa prawa , -komora prawa ,- rowek podłużny prawy ,-komora lewa to -zatoka wieńcowa, -rowek wieńcowy; -ż. czzca tylna, -przedsionek lewy; ż. płucne. Przedsionka (p alaeoatrium. ) od części zatokowej przedsionka (neoatrium), wyposażonej w ściany gładkie. Obydwie te części przedsionka prawego komunikują się ze sobą szeroko w czasie rozkurczu przedsionka (diastole), natomiast w chwili jego skurczu (systole) grzebień graniczny wciska się głęboko w obrąb jamy przedsionkowej, odosobniając jej część zatokową od części pierwotnej. [przypisy: horoba, polkard olsztyn, zastawka eustachiusza ]

Powiązane tematy z artykułem: horoba polkard olsztyn zastawka eustachiusza