przewód zylny Arantiusza

Po przyjściu ssaka na świat, ż. pępkowa ulega zamknięciu, przekształcając się w niedrożne – więzadło obłe wątroby (lig. teres hepatis), a przewód żylny Arantiusza tworzy również niedrożne – więzadło żylne (lig. venoeum Arantii), widniejące w sąsiedztwie wnęki wątrobnej. Co się tyczy – przewodów Cuviera (ductue Curieri), to podczas gdy przewód ten zanika po stronie lewej nieomal bez śladu, po stronie prawej (ductue Ourieri dexterl) daje on początek – żyły czczej przedniej (v. cara ant. ), przy czym z żyły głównej tylnej prawej (rena cardinalie post. dextra) rozwija się- ż. nieparzysta (v. azygos), z żyły zaś głównej tylnej lewej (v. oardinaiis post. siri. ) powstaje duża część – ż. półnieparzystej (v. hemiazygos), wchodzącej następnie w związek z ż. nieparzystą. [podobne: senzop opinie, wojska polskiego przychodnia, senzop ]

Powiązane tematy z artykułem: senzop senzop opinie wojska polskiego przychodnia