samoczynnosci serca

Do tej chwili stanowi ona nieparzysty worek, komunikujący się z obydwoma przedsionkami. Niebawem jednak z dna komory wspólnej wyrasta przegroda międzykomorowa (sep tum interrentriculare], która zdąża na spotkanie krawędzi wolnej przegrody międzyprzedsionkowej i wreszcie z nią się zrasta. Od tej chwili komora sercowa wspólna dzieli się na dwie samoistne części komorę prawą (ventriculus dext. ) 1- komorę lewą (rentriculus sin. ), Pierwsza z nich komunikuje się za pośrednictwem – otworu przedsionkowo – komorowego prawego (ostium. atrioventriculare dext. ) z przedsionkiem prawym, komora zaś lewa pozostaje w związku z przedsionkiem lewym przy pomocy – otworu przedsionkowo – komorowego lewego (ostium atrioventriculare sin. ) . Przychodzi teraz kolej na – opuszkę tętniczą (bulbus arteriosus), Otóż i ona podlega podziałowi na dwa naczynia wtórne, z których jedno – tętnica płucna (a. pulmonalis) nawiązuje łączność z komorą prawą, a naczynie drugie odchodzi od komory lewej i otrzymuje nazwę – aorty (aorta) Rozwój serca został zakończony. Możemy obecnie rozróżnić serce prawe albo żylne, w którego skład wchodzi przedsionek prawy i prawa komora, przechodząca w tętnicę płucną, oraz serce lewe albo tętnicze , obejmujące przedsionek lewy i lewą komorę, od której odchodzi aorta. Tak się sprawa przedstawia w ustroju dorosłym. Aż do chwili urodzenia, między sercem prawym i lewym istnieje połączenie pod postacią otworu owalnego, skutkiem czego odgraniczenie krwi tętniczej od krwi żylnej nie jest zupełne. [przypisy: senzop, komora hiperbaryczna przeciwwskazania, dihydrokwercetyna ]

Powiązane tematy z artykułem: dihydrokwercetyna komora hiperbaryczna przeciwwskazania senzop