Serce jest spowite w blone surowicza, zwana osierdziem

Serce jest spowite w błonę surowiczą, zwaną osierdziem(pericardiumf). W błonie tej rozróżniamy dwa listki. – Listek trzewny osierdzia (lamina risceralie pericardii) przyobleka powierzchnię zewnętrzną serca, a doszedłszy do wielkich naczyń sercowych (vv. carae, a. pulmona lis, vv. pulmonales, aorta) otacza ich odcinki początkowe, po czym zawija się, przechodząc w listek ścienny osierdzia (lamina parietalis pericardii). Listek ścienny osierdzia stanowi worek oddzielony od serca szczelinowatą jamą osierdzia (carum. pericardii), wypełnioną znikomą ilością płynu osierdziowego (Liquor pericardii), zapobiegającego tarciu o siebie obu listków osierdzia w czasie pracy serca. Powierzchnię zewnętrzną listka ściennego wzmacnia – osierdzie włókniste (pericardium fibrosum. ), pozostające w związku z opłucnymi śródpiersiowymi oraz z mostkiem za pośrednictwem włóknistych więzadeł mostkowo-osierdziowych (ligg. sternopericardiaca), Rzut oka na topografię serca. [podobne: jak wyleczyć świerzb, komora hiperbaryczna przeciwwskazania, przewód żylny ]

Powiązane tematy z artykułem: jak wyleczyć świerzb komora hiperbaryczna przeciwwskazania przewód żylny