Serce

Z zatoki żylnej krew przenika do workowatego- przedsionka wspólnego (atrium comm. ), a dalej do trzeciego odcinka serca, tj. do komory wspólnej (rentriculus comm. ) . Komorę sercową wspólną opuszcza krew za pośrednictwem – opuszki tętniczej (bulbus arteriosus), przechodzącej niebawem w nieparzystą – aortę brzuszną (aorta reruralie), umieszczoną pod układem skrzelowym. Od tej aorty brzusznej odchodzi po każdej stronie sześć – tętnic skrzelowych (arteriae branchiales), które udają się w kierunku grzbietowym, aby uległszy kapilaryzacji w obrębie odpowiednich łuków skrzelowych (arcus branchiales) ujść ostatecznie do obu-aort grzbietowych (aortae dorsales), położonych ponad układem skrzelowym . Dodam w nawiasie, że aorty grzbietowe tworzą następnie pień pojedynczy, oddający gałęzie do całego ciała i do przydatków płodowych, gdzie krew podlega utlenieniu. Głównymi czynnikami powodującymi powikłania tak prostej początkowo budowy serca jest zastąpienie układu skrzelowego płucami oraz zdecydowana dążność do zupełnego odgraniczenia krwi żylnej od krwi tętniczej. Ażeby osiągnąć to zadanie, prosta pierwotnie cewa sercowa ulega wygięciu w ten sposób, że przedsionek wspólny wraz z zatoką żylną przesuwa się ku przodowi, przed (albo za) komorę wspólną, umieszczając się w tyle od opuszki tętniczej. [patrz też: choroba resztkowa, polkard olsztyn, lux med bobrowiecka ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba resztkowa lux med bobrowiecka polkard olsztyn