Transplantacja krwi pępowinowej u pacjentów z minimalną chorobą resztkową ad 8

Ryzyko zgonu u pacjentów bez minimalnej choroby resztkowej było niższe w grupie dobranej pod względem HLA niż w grupie krwi pępowinowej, ale różnica nie była znacząca. Stwierdzenie istotnej wartości P dla interakcji między minimalnym resztkowym stanem choroby a grupą dawcy wskazuje, że względna różnica w wynikach pomiędzy pacjentami z minimalną resztkową chorobą i tymi bez minimalnej pozostałości choroby różni się w zależności od grupy dawców. W dopasowanych HLA i niedopasowanych grupach niespokrewnionych donorów obecność minimalnej choroby resztkowej przed przeszczepieniem wiązała się z wyższym ryzykiem zgonu i nawrotu choroby po przeszczepie niż w przypadku braku minimalnej choroby resztkowej, co było podobne do opisanych wyników. W poprzednich raportach, w grupie krwi pępowinowej, ogólna śmiertelność i częstość nawrotów były podobne u pacjentów z minimalną chorobą resztkową i bez minimalnej choroby resztkowej. Obserwacje te nie są całkowicie spójne z poprzednimi doniesieniami na temat przeszczepów od dawców krwi pępowinowej, 23-25, w których wyższe ryzyko nawrotu i niższy wskaźnik przeżycia wolnego od białaczki zaobserwowano u pacjentów z minimalną chorobą resztkową niż u tych bez minimalnej pozostałości choroba.
Nasza analiza została przeprowadzona z wykorzystaniem danych retrospektywnych i dlatego podlega tym ograniczeniom. Chociaż modelowanie regresji przeprowadzono jako sposób kontrolowania różnic w charakterystyce pacjentów i ich choroby, takie dostosowanie nie może uwzględniać wszystkich rozbieżności między cechami demograficznymi i klinicznymi między grupami. Randomizowane badanie jest jedyną metodą ostatecznej oceny różnic między transplantacją krwi pępowinowej i niepowiązanych dawców. Jednak z uwagi na brak takiej próby badania takie jak ta są jednym ze sposobów udzielania wskazówek dotyczących trudnych wyborów dawców w sytuacjach, w których nie jest dostępne rodzeństwo identyczne z HLA. Ta sytuacja jest szczególnie ważna dla pacjentów z niezwiązanych z nią grup mniejszości rasowych i etnicznych, ponieważ dla takich pacjentów może być trudno znaleźć dopasowanego HLA niespokrewnionego dawcy. Rzeczywiście, w naszym badaniu dawcy krwi pępowinowej byli częściej używani niż niespokrewni dawcy w przypadku pacjentów innych niż biała. Ponieważ krew pępowinowa może pozwolić na większą rozbieżność HLA, możliwe jest znalezienie odpowiednich dawców dla prawie wszystkich pacjentów, bez względu na ich grupę rasową lub etniczną.1 Chociaż wielkość skutków była względnie duża u pacjentów z minimalną chorobą resztkową, szczególnie w odniesieniu do porównanie przeszczepów od niedopasowanych niedoborów HLA dawców z dawcami krwi pępowinowej, liczba pacjentów w tych grupach nie była duża, a współczynnik ten, wraz z liczbą dokonanych porównań (bez korekty statystycznej), a także Retrospektywny charakter tego badania wymaga, aby nasze wnioski zostały sformułowane zarówno z ostrożnością, jak iz zaproszeniem do dalszego badania w przyszłości.
Podsumowując, nasze wyniki wykazały, że u pacjentów z minimalną chorobą resztkową stosowanie krwi pępowinowej jako źródła dawcy do przeszczepu komórek krwiotwórczych prowadziło do wyższego wskaźnika przeżycia i niższego wskaźnika nawrotu niż zastosowanie przeszczepu z HLA niedopasowany niespokrewniony dawcy Nasze dane pokazały również, że ryzyko nawrotu było większe po otrzymaniu przeszczepu od dobranego HLA niespokrewnionego dawcy niż po otrzymaniu przeszczepu od dawcy krwi pępowinowej i nie było dowodów, że wśród pacjentów z minimalną chorobą resztkową, wskaźnik przeżycia był wyższy po otrzymaniu przeszczepu od dopasowanego niespokrewnionego dawcy niż po otrzymaniu przeszczepu od dawcy krwi pępowinowej. W niektórych przypadkach czas transplantacji może również być decydującą determinantą sukcesu całego procesu transplantacji, a zdolność do szybkiego zidentyfikowania i pozyskania dawcy krwi pępowinowej może pozwolić na krótszy czas transplantacji.
[hasła pokrewne: pozycjoner ortodontyczny, dihydrokwercetyna warszawa, dihydrokwercetyna ]

Powiązane tematy z artykułem: dihydrokwercetyna pozycjoner ortodontyczny zastawka eustachiusza