U Carnivora ksztalt serca upodabnia sie do kuli

U Carnivora kształt serca upodabnia się do kuli. Serce jest umieszczone w śródpiersiu (mediastinum. ), w obrębie III do IV żeber, przy czym 3/5 jego masy znajduje się po stronie lewej od płaszczyzny pośrodkowej ciała, a pozostałe 2/5 są umieszczone po stronie prawej. Ze względu na to, że serce jest niczym innym, jak tylko swoistym silnikiem mięśniowym, jest nader ważne poznanie jego wielkości, wyrażonej wagą. Otóż waga serca zależy nie tylko od gatunku, a zatem od charakteru sprawności ruchowej, ale również od wieku i od płci. Na przykład waga serca konia wynosi przeciętnie 4 kg, serce krowy około 2,5 kg, a serce dorosłego człowieka 300 gr. Jak wielką rolę w ciężarze serca odgrywa konstytucja, dowodem tego jest to, że serce słynnego konia wyścigowego -Eclipse- ważyło 6,5 kg Czynnik płciowy wyraża się w ten sposób, że podczas gdy np. serce mężczyzny waży przeciętnie 297,4 g, to serce kobiety 220,6 g (H. Braus). Oczywiście, że w tym ostatnim przypadku dużą rolę odgrywa różnica w wadze ogólnej ciała. [przypisy: zastawka eustachiusza, wszs biała podlaska, choroba resztkowa ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba resztkowa wszs biała podlaska zastawka eustachiusza