Uklad przewodniczy serca

Układ przewodniczy serca. Do cech zasadniczych serca należą: automatyzm oraz zdolność wykonywania pracy w pewnym rytmie. Pierwsza z tych cech polega na tym, że w obrębie samego serca powstają bodźce, skłaniające je do skurczu, druga zaś cecha przejawia się w ściśle określonej kolejności faz pracy i faz spoczynku. Istnieją dwie takie fazy zasadnicze, którymi są:- faza skurczu (sytole), po której następuje – faza rozkurczu, czyli faza wypoczynku (diastole) tak w dalszym ciągu naprzemian. Aby praca serca da- wała efekt użyteczny, a nie była -biciem wody w stępie, fazę skurczu komór powinna oczywiście poprzedzać takaż faza skurczu przedsionków. Ośrodkiem automatyzmu serca jest część zatokowa prawego przedsionka, nie jest jednak jeszcze sprawą ostatecznie rozstrzygniętą czy bodźce powstają w samych miocytach, czy też w komórkach nerwowych zwojowych tej okolicy. W każdym razie, ażeby ten bodziec mógł przedostać się z przedsionków do komór jest niezbędne, aby istniało między nim połączenie. Łączność taka jest konieczna, gdyż mięśniówka przedsionkowa jest ściśle oddzielona pierścieniami włóknistymi od mięśniówki komorowej. Takim łącznikiem między przedsionkami i komorami jest tzw. -układ przewodniczy serca, utworzony przez włókna Purkynjego. Rozpoczyna się on- Węzłem zatokowym Keitha-Flacka, umieszczonym u ujścia żyły czczej przedniej do przedsionka prawego. [podobne: senzop, choroby przewlekłe klasyfikacja, przewód żylny ]

Powiązane tematy z artykułem: choroby przewlekłe klasyfikacja przewód żylny senzop