uklad przewodniczy serca

W węźle tym powstają zarówno bodźce skłaniające serce do pracy, jak również jest on tym regulatorem, który kieruje rytmiką serca. Dalszym ciągiem układu przewodniczego jest – węzeł przedsionkowo-komorowy Aschoffa- Tarary, znajdujący się w przedsionku prawym, w pobliżu ujścia zatoki wieńcowej (sinus coronarius). Węzeł Aschoffa – Tavary stanowi początek tzw. pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa. Pęczek ten utworzony, jak i cały układ, z komórek Purkynjego, podąża w kierunku pierścieni włóknistych przedsionkowo-komorowych i tutaj 107. – szczepia się na dwa ramiona, prawe i lewe, schodzące po obu powierzchniach przegrody międzykomorowej w kierunku wierzchołka serca. W ten sposób- ramię prawe (crus dext. ) przenika do mięśniówki komory prawej, a ramię lewe (eros sin. ) kieruje się do mięśniówki komory lewej. Obydwa ramiona znajdują się tuż pod wsierdziem i są łatwe do odszukania na preparacie świeżym. [patrz też: ncm polanki, choroba resztkowa, dihydrokwercetyna ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba resztkowa dihydrokwercetyna ncm polanki