uklad stosunków zostaje zamacony glównie rozwojem watroby oraz zmianami zachodzacymi w obrebie zatoki zylnej serca

Powyższy, dość prosty, układ stosunków zostaje zamącony głównie rozwojem wątroby oraz zmianami zachodzącymi w obrębie zatoki żylnej serca (sinus venosus). Istotnie, wskutek wypączkowania tkanki wątrobotwórczej ze ściany dwunastnicy ulegają przerwaniu żż. krezkowo-pępkowe i żż. pępkowe, podlegając kapilaryzacji w obrębie tkanki wątrobnej. Z odcinków wymienionych żył, które znalazły się w ten sposób między wątrobą i zatoką żylną serca, rozwiną się w przyszłości – ż ż. wątrobne ( hepaticae), wpadające do późniejszej – ż. czczej tylnej ( cara post. ), powstałej z drobnej żyły odprowadzającej krew ze ścian odcinka brzusznego tułowia i wchodzącej do zatoki żylnej serca. Z żż. pępkowo-krezkowych rozwinie się nader ważna – ż. wrotna(v. port ae), odchodząca od trzew jamy brzusznej, która następnie ulega kapilaryzacji w wątrobie. Nie mniej dziwny jest los – ż ż. pępkowych. Gdy więc – ż. pępkowa prawa (v. umbilicalie dextra) podlega doszczętnemu zanikowi, to – ż. Pępkowa lewa (v. umbiticalis sinistra), po dojściu do wątroby, nawiązuje łączność z powstającą właśnie żyłą wrotną, a ponadto wykształca nowe naczynie – przewód żylny Ariantiusza (ductus renosus Arantii), który, ominąwszy tkankę wątrobną, uchodzi wprost do żż. wątrobnych (vv. hepaticae), Dzięki powstaniu tego przewodu żylnego, krew odchodząca od łożyska może najkrótszą drogą dostawać się do serca z pominięciem wątroby. [przypisy: horoba, choroba resztkowa, senzop ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba resztkowa horoba senzop