W sklad sciany serca wchodza trzy warstwy

W skład ściany serca wchodzą trzy warstwy. W mięśniówce sercowej należy rozróżniać dwie samodzielne części mięśniówkę przedsionkową (myocardium atriale) i – mięśniówkę komorową (myocardium rentriculare), oddzielone od siebie zrębem włóknistym serca. Cienka mięśniówka przedsionkowa składa się z licznych pasem, ciągnących się w najprzeróżnorodniejszych kierunkach w ten sposób, że całość sprawia wrażenie bardzo zawiłego splotu mięśniowego. Wśród pęczków tych możemy wyróżnić trzy następujące kategorie. Są to: – pęczki własne, należące do przedsionka prawego oraz lewego; – pęczki wspólne dla obu przedsionków i wreszcie -, otaczające pierścieniowato ujścia żył. Bardziej złożoną budowę posiada gruba – mięśniówka komorowa (myocardium. rentriculare), stwarzająca różnice ciśnień w aorcie albo w t. płucnej, co jest istotą mechanizmu krwiobiegu. W mięśniówce komorowej również możemy rozróżnić-pęczki własne, -pęczki wspólne oraz-pęczki okołotętnicze, obejmujące punkty wyjścia tętnicy płucnej i aorty. Pochodnymi mięśniówki komorowej są – m m. brodawkowate (mm. papillares), należące do układów zastawkowych ujść przedsionkowo-komorowych. [patrz też: polkard olsztyn, komora hiperbaryczna przeciwwskazania, senzop opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: komora hiperbaryczna przeciwwskazania polkard olsztyn senzop opinie