Wynioslosci te sa ujmowane wspólna nazwa -miesni grzebieniastych

Wyniosłości te są ujmowane wspólną nazwą –mięśni grzebieniastych (mm. pectinati) . Mięśnie grzebieniaste ześrodkowują się głównie w zachyłku przedsionka prawego, zwanym – uszkiem prawym (auricula dext. ), którego znaczenie nie jest dostatecznie wyświetlone. Pomiędzy poszczególnymi beleczkami mm. grzebieniastych ściana uszka jest wyjątkowo cienka, w skład jej bowiem wchodzi jedynie wsierdzie i listek trzewny osierdzia. Te miejsca ścieńczone ściany uszka nazwiemy polami błoniastymi (areae membranaceae R. P. ). Należy zauważyć, że ukształtowanie mm. grzebieniastych jest u poszczególnych gatunków różne. Rzuca się to w oczy na załączonych rysunkach. Poza jamą uszka (carum auriculae) wykazuje ono ponadto dużą ilość charakterystycznych zachyłków uszkowych (recessus auriculares R. P), często podminowujących niektóre beleczki umięśnienia grzebieniastego, które nadają częściom obwodowym uszka charakter gąbczasty. Sądząc z wielkości, oraz ze stałości występowania u różnych klas kręgowców, wolno przypuszczać, że rola uszka w mechanice serca musi być wielka. W czasie skurczu mm. grzebieniaste przewężają jamę prawego przedsionka, powodując w ten sposób wypchnięcie skupionej krwi w kierunku prawej komory. Badania nad budową mm. grzebieniastych skłaniają autora (R. P. 1929) do przypuszczenia, że mięśnie te w czasie rozkurczu przedsionka umożliwiają wywołanie działania ssącego na krew, napływającą z żył czczych, Poza wymienionymi powyżej ujściami naczyń żylnych, do jamy przedsionka prawego uchodzi drobnymi otworkami szereg żył najmniejszych(ryminimae), zbierających krew ze ścian przedsionka. [podobne: gorczyca mielona, lux med bobrowiecka, skrzepy krwi w kale ]

Powiązane tematy z artykułem: gorczyca mielona lux med bobrowiecka skrzepy krwi w kale