zastawka

W ujściu przedsionkowo-komorowym lewym (ostium atriorentriculare sin. ), prowadzącym z przedsionka lewego do komory lewej, widnieje- zastawka dwudzielna (ralrula bicuspidaiis) , składająca się tylko z dwóch – płatów (cuspidee). Poza tym zastawka ta wykazuje wiele podobieństwa do zastawki trójdzielnej serca żylnego, gdyż przymocowują się do niej struny ścięgnowe (chordae tendineae), odchodzące od dwóch – mm. brodawkowatych (mm. papillares}. W czasie skurczu komory lewej, czemu towarzyszy . wzrost ciśnienia, fala krwi, uderzając o zastawkę dwudzielną, powoduje uniesienie się Jej, w wyniku czego następuje zamknięcie ujścia przedsionkowo-komorowego, co przyczynia się do tego, że krew komorowa nie jest w stanie wrócić do przedsionka. Poprzedzający skurcz mm. brodawkowatych zapobiega nadmiernemu szarpnięciu zastawki dwudzielnej i jej wywinięciu się w kierunku przedsionka lewego. Na ścianach komory widnieją liczne – beleczki mięsne (trabeculae carneae), a niekiedy i beleczki poprzeczne (trabeculae transrersae), Z komory lewej prowadzi – ujście aortowe (ostium aorticum) do wnętrza aorty. Ujście to jest zaopatrzone w trzy zastawki półksiężycowate (ralvulae sernilunares), wykazujące taką samą budowę, jaką posiadają analogiczne zastawki ujścia tętniczego t. płucnej. [hasła pokrewne: lux med bobrowiecka, horoba, ncm polanki ]

Powiązane tematy z artykułem: horoba lux med bobrowiecka ncm polanki