Zastawki o pólksiezycowate aorty ulegaja otwarciu

Zastawki o półksiężycowate aorty ulegają otwarciu wtedy, gdy ciśnienie wewnątrz komorowe przewyższa ciśnienie panujące wewnątrz aorty. Następuje to przy końcu – skurczu komory (systole). W czasie – skurczu komory (diastole) ciśnienie wewnątrzaortowe powoduje zamknięcie ujścia aortowego zastawkami półksiężycowatymi, przez co jest uniemożliwiony powrót krwi. Synchronicznie z tym stanem rzeczy, zastawka dwudzielna zwisa swobodnie, ujście przedsionkowo-komorowe jest szeroko otwarte, a krew swobodnie ścieki z przedsionka lewego do lewej o komory. Zrąb włóknisty serca. Zrębem serca są cztery-pierścienie włókniste (annuli fibrosi), z których dwa są umieszczone w ujściach przedsionkowo-komorowych: – pierścień włóknisty komorowy prawy i lewy (annulus atriorentricularis dext. et sin. ), z dwóch zaś pozostałych jeden-pierścień włóknisty płucny (annulus fibrosus pulmonalis) obejmuje ujście tętnicze (ostiuni arteriosum), drugi zaś – pierścień włóknisty aortowy (annulus fibrosus aorticus) obejmuje ujście aortowe . Pierścienie te są miejscami umocowania aparatur zastawkowych, punktami przytwierdzenia pęczków mięśniowych i wreszcie granicą między mięśniówką komorową i mięśniówką przedsionkową. W pierścieniu włóknistym aorty znajdują się często trzy drobne – chrząstki sercowe (fibrocartilagines cardiacae), mogące w późniejszym wieku ulec przeistoczeniu w kostki sercowe (ossiculae cardiacae), Budowa ścian serca. [podobne: zastawka eustachiusza, wszs biała podlaska, naevus pigmentosus dermalis ]

Powiązane tematy z artykułem: naevus pigmentosus dermalis wszs biała podlaska zastawka eustachiusza